Hjem - Lions Hadsten

Menu

Udvalgssammensætning

Lilleåmarkedet:
Svend Erik Kristensen
Alan Nørgaard
Thomas Bach
Per Østergaard Nielsen
Agner Jensen
Thorsten Brix
Asger Rye Andersen
Jan Nielsen
Mail: info ved lilleaamarked prik dk

Aktivitetsudvalg og Favrskovudvalg
Hans Peder Hansen
Finn Madsen
Alan Nørgaard
Henning Jensen
Mail: aktivitets_favrskov ved lilleaamarked prik dk

Festudvalget
Gert Rørbæk-Løcke
Vagn Hammer
Søren Tousgaard
Aksel Møller
Henning Bertelsen
Mail: fest ved lilleaamarked prik dk

YE, IR
Flemming Sørensen
Jørgen Pedersen
Gert Rørbæk-Løcke
Hans Peder Hansen
Mail: yeir ved lilleaamarked prik dk

Velfærd
Allan Engelbrecht
Flemming Sørensen
Poul Rye Andersen
Henning Jensen
Mail: velfaerd ved lilleaamarked prik dk

PR.
Ole Koue Christensen
Vagn Hammer
Mail: pr ved lilleaamarked prik dk

Møde og Programudvalg
Alan Nørgaard
Thorsten Brix
Asger Rye Andersen
Finn Madsen
Mail: modeprogram ved lilleaamarked prik dk

Materiel og udlejning
Søren Tousgaard
Agner Jensen
Asger Rye Andersen
Allan Engelbrecht
Poul Rye Andersen
Mail: materiel ved lilleaamarked prik dk

IT
Ole Koue Christensen
Mail: okc ved lilleaamarked prik dk

Medlemsudvalg
Thomas Bach
Henning Bertelsen
Gert Rørbæk-Løcke
Søren Tousgaard
Mail: medlems ved lilleaamarked prik dk

Følg Lions