Hjem - Lions Hadsten

Menu

Donationer 2004

Katastrofe- og Hjælpefonden (Asien katastrofen)
10.000,00
Bidrag til Beslan katastrofen
3.000,00
Lionspris 
2.500,00
Lions Clubbernes Internationale Fundation - LCIF 
1.000,00
Besøgsvennerne – aktivitetsdag   
5.000,00
Dansk Rumænsk Børnehjælp
5.000,00
Senhjerneskaddedes transport til Aalborg Lufthavn
2.600,00
Kommunens 5. klasseelevers ophold i Fuglsølejeren
25.000,00
Gyngestativ til Hadbjerg skole  
5.000,00
Yderligere tilskud til gadebørn i Tanzania  
2.500,00
Beboere fra Kernehuset, ophold i Dronningens Ferieby
10.000,00
Gjerstad Skolekorps ophold i Danmark 
3.700,00
Lions Quest kursusudgifter til 10 lærer
10.000,00
Støtte til Læger Uden Grænser
12.000,00
Nordjysk Humanitærhjælp, støtte til Tjernobyl - børn
5.000,00
Boenheden på Ellemosevej, køb af teleslynge
3.500,00
Støtte til uddannelse idrætsledere på Fuglsøcentret
10.000,00
1 års husleje til gadebørn i Tanzania 
8.000,00
Lions Clubbernes Internationale Fundation - LCIF 
1.000,00
YE Handicaplejr i Roskilde
1.000,00
Lionsprisen   
2.500,00
Foreningen Romania, støtte til etablering af sommerlejr for rumænske børnehjemsbørn 2.000,00
Lions Quest i Grønland
2.000,00
Lions Kollegiets aktivitetsfond - optræning af beboere
3.000,00
Hjælp til gadebørn i Tanzania 
4.000,00
Beredskabsforbundet i Hadsten - tilskud til børnedag
3.000,00
I alt 2004      125.300,00

Følg Lions