Hjem - Lions Hadsten

Menu

Donationer 2015

Donationer i 2015:

Opstart af Natteravnene   5.000,00
Handicaplejren i Osted   2.000,00
Spejderne, tilskud spejderhytte Ellemosevej   5.000,00
Børnehjem i Indonesien   5.000,00
Radio Favrskov      300,00
Fællesudvalget for pensionister i Favrskov kommune   2.000,00
Ungdomslejre 2015   1.470,00
Orkester Norden   2.000,00
Voldum Friskole   5.000,00
Blindeprojekt Fuglsangscentret   2.000,00
LEO Seminar   2.000,00
Lions Mæslingekampagne   2.000,00
Katastrofe- og Hjælpefond   5.000,00
DR's Landsindsamlig til Nepal   5.000,00
Ung på ungdomslejr   7.769,45
Dansk Handicap Idræt - Special Olympic   2.000,00
Dansk Blindesamfund Kronjylland   2.000,00
Mamasayang. Uddannelse af unge i Indonesien   2.500,00
Lions Pris   2.500,00
TUBA, Terapi og rådgivning for Unge mellem 14 og 35 år      5.000,00
Favrskov Børne- og Ungecenter, ferietur   2.500,00
Familieklubben   2.000,00
Børnefonden   3.255,00
Ældrecenterne - julegaver   4.300,00
Voldumcentret      900,00
2015 I ALT KR.  78.494,45

Følg Lions