Hjem - Lions Hadsten

Menu

Udvalgssammensætning

Udvalgssammensætning 2023/2024

Lilleåmarked:

Henning Bertelsen (formand)
Svend-Erik Kristensen
Thomas Bach
Rasmus Hjorth
Michael Sørensen
Jens Åge Kristensen
Ruben Hougaard
Lars Skjødt

Aktivitets- og Favrskovudvalg samt Ad hoc udvalg,
Fest-, møde- og programudvalg,
Velfærdsudvalg:

Lars Simonsen (formand)
Preben Mortensen (næstformand)
Per Østergaard Nielsen
Vagn Hammer
Søren Tousgaard
Henning Jensen
Lars Hansen

YE, IR:
Lasse Borgbjerg
Lene Borgbjerg

Materiel og udlejning:
Thomas Bach (formand)
Søren Tousgaard
Michael Sørensen
Jens Åge Kristensen
Lars Hansen

PR og IT:
Lars Simonsen (formand)
Rasmus Hjorth
Lasse Borgbjerg
Henning Jensen

Medlemsudvalg:
P - Per Østergaard Nielsen (formand)
VP - Rasmus Hjorth
PP - Svend-Erik Kristensen
CM - Jens Åge Kristensen

Revisorer:
Vagn Hammer
Lasse Borgbjerg


Følg Lions